Hjem
Senter for internasjonal helse

Nyhetsarkiv for Senter for internasjonal helse

Våre forskere er involvert i flere prosjekter i Nepal og India som ser på biologiske risikofaktorer hos barn, og betydningen av disse for senere utvikling.
– Målet med forskerskolen er å øke nettverksaktiviteten mellom stipendiatene, og dermed senke terskelen for å besøke hverandre og samarbeide, sier styreleder Thorkild Tylleskär. -Gjennom dette tror vi at vi kan legge til rette for bedre forskning.