Hjem
Senter for internasjonal helse

Nyhetsarkiv for Senter for internasjonal helse

Hovedmålet med doktorgradsarbeidet var å forbedre fysikalske, kjemiske og biologiske egenskaper ved PLLA-C og deretter teste ut effekten av endringene i cellekulturer (laboratoriet) og dyreforsøk.