Hjem
Senter for internasjonal helse

Nyhetsarkiv for Senter for internasjonal helse

Konsekvensene av at kvoteordningen ble stanset i 2015 er under evaluering.
Antallet personer som begynner å røyke før de er 15 år har økt i Europa de siste 40 årene.