Hjem
Senter for internasjonal helse

Nyhetsarkiv for Senter for internasjonal helse

Tuberkulose kan både forebygges og behandles. Likevel er den en av verdens ti vanligste dødsårsaker.
UiBs viserektorer, for Globale relasjoner, Annelin Eriksen, og for utdanning, Oddrun Samdal skriver i Khrono at siden myndighetene nå skal vurdere å gjeninnføre kvoteordningen, det er av stor viktighet at man ser til erfaringene fra institusjonene som fikk ordningen til å fungere.
Joar Svanemyr, forsker ved Chr. Michelsen Institutt og Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen, skriver en Mening artikkel i Bistandsaktuelt.