Hjem
Senter for internasjonal helse

Nyhetsarkiv for Senter for internasjonal helse

Forskere og leger fra IGS og SIH skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening at «de viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken.»