Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Torsdag, 29.april disputerer Cand. Scient. Kjersti Thulin Wilhelmsen. Tittelen til avhandlingen er: ”Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness.”
09.04.2010 kl. 10.15 (Stort auditorium, Haukeland sykehus) disputerer Ernesto Cesar Pinto Leal Junior