Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Ny publikasjon av Randi Sviland, Målfrid Råheim og Kari Martinsen i Matrix, 2010; 2, 132-156
Leder for forskningsgruppen i fysioterapi, Dr. Liv Inger Strand, er blitt professor. Vi gratulerer!
Cand.san. Tori Smedal disputerer fredag den 8.oktober. Tittelen til avhandlingen er: The influence of physiotherapy and climate on functionning in Multiple Sclerosis. Aspects of physical performance, fatigue and health-related quality of life.
Bente E. Moen, forskningsgruppeleder, snakker om helse i arbeidslivet
Tim Carter er ansatt som Professor II (20%) i arbeidsmedisin fra 14. september 2010. Tim pendler fra London, og vil ha kontor ved senter for maritim medisin.
Synnøve Iversen døde 26. august 2010, 50 år gammel.
Et litt dyrere hiv-medikament er fem ganger så effektiv som tradisjonell medisin. Likevel er det ikke sikkert den nye medisinen bør anbefales til afrikanske mødre, ifølge UiB-forskere.