Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Professor og overlege Knut Wester har vorte heidra med Kongens fortenstmedalje i gull. Utmerkinga fekk han for si verksemd innan nevrokirurgien og sitt engasjement for fagfeltet i Etiopia.