Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Magne Bråtveit ble utnevnt til årets yrkeshygieniker 2010 på årskonferansen til Norsk Yrkeshygienisk Forening!
Personer i tannhelsetjenesten har blitt eksponert for kvikksølv gjennom arbeid med amalgam. Dette kan ha ført til klinisk sykdom hos enkelte som har hatt høy eksponering for kvikksølv og/eller er særlig følsomme for kvikksølv.