Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Som 13-åring ville Bjarne Bjorvatn bli poet. I går vart han heidra med utmerkinga Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske fortjenstorden for sitt arbeid innan mellom anna internasjonal helse og tropemedisin.
Leder fra Karin Dahlberg, professor, Eva Gjengedal, professor & Målfrid Råheim, ass. professor
Monica H. Breitve, Minna J. Hynninen, Alice Kvåle. Selv om psykomotorisk fysioterapi (PMF) er en >50 år gammel behandlingstradisjon, er det svært få effektstudier. Bakgrunnen for denne studien som nylig ble publisert i Physiotherapy Research International var å undersøke effekt av norsk PMF på subjektive helseplager og symptomer på psykiske lidelser.