Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tidligere masterstudent Kristine Vegstein vant den nyopprettede «Studentprisen» på 10.000 kroner på manuellterapeutenes seminar på Lillehammer med en masteroppgave som hun skrev i forbindelse med studium i manuellterapi ved Universitetet i Bergen.
Fysiske tester av spinal mobilitet og aktivitetstester som utfordrer fleksibilitet i kroppen fanger i størst grad opp selvrapportert funksjonsendring hos ryggpasienter. Ny publikasjon av Strand LI, Anderson B, Lygren H, Skouen JS, Ostelo R. Magnussen LH
I forbindelse med verdens søvndag 2011 vil forskere ved Universitetet i Bergen sammen med Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsjukdommar markere dagen med ulike arrangementer i Bergen sentrum.