Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Fakultetsstyrets årlige pris for studiekvalitet gikk denne gangen til studieemnet Global helse som er et valgemne for medisinstudentene.
Forskningssamarbeid mellom UiB, HiB og HUS gir uttelling på verdenskongressen for fysioterapeuter, WCPT. Se presentasjonene her:
Forskningsgruppene allmennmedisin og fysioterapi ved Institutt for samfunnsmedisinske fag er representert i EU’s forskningsnettverk COST - Action (http://www.cost.eu), med tematisk område: “Assessment of Pain in Patients with Impaired Cognition, especially Dementia”.