Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Årets Forskningsdager går av stabelen fra 23.september til 2.oktober og SIH er i år representert både i Forsker Grand Prix og i foredragsserien “Bergen i verden, verden i Bergen”.
I tillegg til at flere av forskerne i gruppen bidro med innlegg, var det ekstra spennende denne gangen da konferansen hadde Dr. Linda Strand, en av opphavspersonene til begrepet "farmasøytisk omsorg", som en av foredragsholderne.
Professor Knut Fylkesnes har lang erfaring med forskning innen global helse og bistandsarbeid i Afrika. Nå vil han mobilisere til kamp mot akademisk apartheid.