Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi inviterer masterstudenter, Ph.D. studenter, ansatte ved Senter for farmasi og interesserte samarbeidspartnere til seminar om legemiddeløkonomi 15. november 2011.
Etter eksplosjonen i Sløgvåg hadde arbeidstakerne i Sløvåg-området en svakere tårefilm enn de som bodde lengre unna.
Norske sykepleiere som er aktivt problemløsende har bedre arbeidsmiljø enn de som passivt venter på at noe skal skje.
En studie fra Svalbard viser at skiftarbeid ikke gir helseplager.
Kjersti Alsaker deltok på konferanse om seksuell vold i Cape Town 10-13 oktober 2011.
Fakultetsstyremøtet godkjente opprykk til professor etter kompetanse. Vi gratulerer!
I 2011 er det 20 år siden Hovedfag i fysioterapivitenskap ble opprettet ved Universitetet i Bergen, først som en prøveordning. Professor Nadine Foster fra Keele University (Storbritannia) er invitert for å holde foredrag på et festseminar som arrangeres 28. oktober.
Post doc. Stefan De Vogel har nylig publisert en artikkel i Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, der han viser at høye plasmakonsentrasjoner av metionin, betain, og vitaminene B2 og B6 kan redusere risikoen for å utvikle kolorektale adenomer. I tillegg til B-vitaminer kan metylgruppegivere som metionin og betain spille en rolle i kolorektal kreftutvikling.
Jobbfast er et nytt pilotprosjekt på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus som ledes av Nils Magerøy. Jobbfast tar imot personer som er syke etter mobbing, seksuell trakassering, varsling eller konflikter på arbeidsplassen.
Målet var å vekke nysgjerrighet og interesse for kunnskap og forskning blant elever.
Arbeids- og miljømedisin har besluttet å profilere seg på Facebook for og nå ut til enda flere! Her vil vi oppdatere dere på aktiviteter som skjer, kurs og seminar, konferanser og publikasjoner. Følg oss!