Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

I løpet av høsten 2011 har SIH fått sju nye PhD-studenter. Noen av dem har allerede vært her i noen måneder, andre kommer ikke til Bergen før utpå nyåret.
Arbeids og miljømedisin i samarbeid med Oljearbeidernes sosiale ordninger (OSO) gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse blant offshore arbeidere som har mistet helsesertifikatet.
Menn deltar i liten grad i helseprogrammet som skal forhindre HIV-smitte fra mor til barn. HIV-testing av menn, råd om kondombruk og amming blir møtt med skepsis.
Bente E. Moen og Kristin Bondevik ved Forskergruppe for Arbeids- og Miljømedisin (UiB), har laget et lærehefte og et elevhefte som handler om forebygging av allergier ved arbeid i byggebransjen.
På tross av sommertemperaturer i november ble det besluttet å nedsette en prosjektgruppe som skulle tegne opp, bake ut og montere et bidrag til Pepperkakebyen 2011. Miniatyrversjonen av Kalfarveien 31 er nå avlevert på Torgallmenningen og kan beskues av alle når attraksjonen åpner 25. november.
Småcellet lungecancer er en aggressiv type kreft som er asssosiert med rask spredning, røyking, god initial respons av behandling, stor fare for residiv og høy dødelighet. Artikkelen er den første komplette kasuistikk om småcellet lungecancer hos en pediatrisk pasient. Den ble publisert i Journal of Pediatric Hematology/Oncology.
Grace Ndeezi disputerte nylig med en doktorgrad om HIV-positive barn i Uganda. Vi må ta oss råd til å prioritere disse barna mener hun.