Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kjell H. Halvorsens doktoravhandling om kvaliteten på legemiddelforskriving til eldre pasientar vekkjer interesse i fleire medier.
- Dyktige leger har en interesse for mennesker som ikke er ulik antropologens, sier Kristian Heggenhougen i et intervju i Legeforeningens tidsskrift.
Helsearbeidere i konfliktområder gjør en formidabel innsats på det medisinske feltet, men også med voldsforebygging og fredsskapende arbeid. Nå lanseres sju nettbaserte gratiskurs for de som ønsker å lære mer om medisinsk fredsarbeid.
Kjersti Bakken var ein sjølvsagt kandidat til å motta Generica-prisen 2011. Med si lange erfaring frå og store engasjement for farmasi-feltet, har ho vore og er framleis ein ressurs for både kollegaer og studentar ved farmasiutdanninga i Bergen.