Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Stipendiat Sara Ghaderi har nylig publisert en artikkel i Cancer Causes and Control om forandringer i risikoen for kreftdødelighet blant individer under 25 år. Resultatene viser at forskjellen i dødelighet blant kreftpasientene og befolkningen for øvrig er blitt vesentlig redusert siden 1965.
Vår kjære kollega Rolf Moe-Nilssen blir emeritus. Forskningsgruppen i fysioterapi gratulerer og håper på mange flere år med god samarbeid!
Sammendraget til ph.d-arbeider skal kjøres gjennom Ephorus.