Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskningsgruppen i fysioterapi gratulerer!
I løpet av høsten 2012 vil TVEPS bli festet som eget senter ved Institutt for samfunnsmedisinske fag og Det medisinsk- odontologiske fakultet ved UiB. Senteret er et konsortium mellom UiB og Høgskolen i Bergen, og Bergen og Fjell kommune er viktige samarbeidspartere.