Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Alle er velkomne til åpningsseminar for Senter for alders- og sykehjemsmedisin i Egget på Studentsenteret kl. 13.00.
Denne uken arrangeres kurset Indoor air quality, health, comfort and productivity - the use of energy in buildings and building dampness (6208) i Bergen
I denne kvalitative studien ble 263 bilmekanikere intervjuet om hva som er avgjørende for om de blir hjemme eller går på jobb når de føler seg syke
I en ny publikasjon basert på masteroppgaver i manuellterapi var hensikten å sammenligne den prediktive egenskapen til Ørebro-skjemaet og klinikerens prognostiske vurdering av pasientens smerte- og funksjonsplager etter åtte uker manuellterapi.