Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Anbefalinger om folattilskudd har til tider vært omstridt på grunn av bekymring for økt kreftrisiko. Stein Emil Vollset har undersøkt eventuelle effekter av tilskuddet på kreftforekomst, og resultatene er nå publisert i The Lancet.
For et par uker siden kom På Høyden på besøk til TVEPS for å snakke om tverrfaglig samarbeid og kommende søknad om SFU- Senter for fremragende utdanning.
WHO påpekte allerede i 2006 at helsearbeideres motivasjon kan ha innvirkning på kvaliteten av helsetjenester. I Tanzania har de nå tatt i bruk verktøy som skal virke prestasjonsfremmende.
Temperaturen en varm norsk sommerdag er høy nok til at malaria sprer seg på sitt mest effektive. Spredningen skjer mest effektivt ved 25 varmegrader viser nye rapporter.
Er du forsker med tilknytning til alders- og sykehjemsmedisin? Vi holder i vår en tverrfaglig seminargruppe hvor hovedformålet er å skape et møtested og diskusjonsforum for Ph.D-kandidater og masterstudenter som driver med forskning eller prosjekter innenfor alders- og sykehjemsmedisin, andre som jobber med forskning innen temaet er også velkommen!