Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Professor Jan Sture Skouen jubilerer!
Professor Ole Frithjof Norheim skal lede dette nye utvalget. Regjeringen oppnevnte rett før sommeren et nytt prioriteringsutvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren.