Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

UiB-forsker Grethe S. Tell er en av de to første kvinnene som blir æresmedlem av Norsk forening for epidemiologi.
Rett legemiddelbruk i sjukeheimar, mellom anna gjennom tettare tverrfagleg samarbeid, er eit av innsatsområda til Pasienttryggleikskampanjen "I trygge hender". Postdoktor Reidun Kjome fortalde om gode erfaringar frå Hordaland på Vestlandsrevyen 10. oktober 2013.
Som ein del av strategien for å styrkje forskingsområdet samfunnsfarmasi inviterte Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi forskarar frå University of East Anglia (UEA) til Bergen for å drøfte framtidig samarbeid.
Trond-Viggo Torgersen skal undervise kommende leger i pasientkommunikasjon i det nyoppstartete emnet Pasientkontakt ved IGS.