Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Å bli innlagt på sykehus kan gjøre vondt verre for de gamle og aller skjøreste. Likevel legger vi inn sykehjemsbeboere langt hyppigere enn i andre land viser ny forskning. Dette skjer til tross for at mange kunne fått like god behandling på sykehjemmet.
Bettina Husebø talte for fullsatt sal om aktivitet og medisinbruk blant eldre.
Denne gangen skriver vi om italienere som kanskje har lavere risiko for MS fordi de får mer sol enn nordmenn, arbeidsmiljøet i Etiopias blomsterproduksjon og det nyoppstartede prosjektet om hvordan Frisklivssentralene fungerer.
I mars starter Universitetet i Bergen i samarbeid med Universitetet i Agder et forskningsprosjekt sammen med Frisklivssentralen.
Resultatene fra en stor studie på risikofaktorer i miljøet for utvikling av multippel sklerose (MS), viser at utendørsaktivitet i barn- og ungdomstiden er assosiert med risikoen for å få sykdommen senere i livet. De som rapporterte å ha vært mye ute hadde en lavere risiko sammenlignet med de som var mest inne. Videre var hyppig bruk av solkrem assosiert med en høyere risiko for sykdommen.
Er du forsker med tilknytning til alders- og sykehjemsmedisin? Vi har startet opp en tverrfaglig seminargruppe, hvor vi holder flere seminarer fremover.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) hadde årets første samling på Solstrand i januar. Senteret har fått flere nye medarbeidere i år.
Drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet og UiB.
Drikkevann med relativt høy konsentrasjon av magnesium beskytter mot hoftebrudd, viser resultater i en studie fra Folkehelseinstituttet. Flere av forfatterne (Cecilie Dahl, Grethe Tell, Tone Kristin Omsland og Kristin Holvik) var (og noen er fortsatt) tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Nytt kurs for phd-kandidater med Allen Wilcox fra National Institute of Environmental Health Sciences (NIH), USA.