Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Stipendiat Lillan Mo Andreassen har undersøkt legemiddelbruk og blodsukkerkontroll hjå sjukeheimspasientar med diabetes, og fann svært låge blodsukkerverdiar hjå fleire av pasientane.
Ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %) for ein periode på 3 år.