Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Ny Lancet-studie ser på tendenser i dødelighet på globalt og nasjonalt nivå - i Norge har antall dødsulykker i trafikken gått ned, men langt flere dør nå på grunn av kols.
– TVEPS er noe alle studenter burde få tilbud om, det er kanskje det jeg har lært mest av i løpet av mine tre år på studiet.
Søndag 30.11.14 skrev BT om studentar frå 13 ulike helsefagutdanningar som verte sendt ut på sjukeheimar for å lære av og om kvarandre sine fag.