Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Professor Grethe Tell er oppnevnt til rådsleder for Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2015 – 2017
Professor Edvin Schei har fått pris på 500 000 kroner for framifrå undervisning innan medisin frå Olav Thon Stiftinga.
Mellom 2001 og 2009 ble 115.000 nordmenn lagt inn på sykehus med sitt første hjerteinfarkt. Den gode nyheten er at flere og flere overlever.
I samarbeid med Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, v/Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen utlyser Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse en stilling som PhD eller postdoktor stipendiat tilknyttet prosjektet «Home time – Home death».
Mens tidligere studier har vektlagt betydningen av psykososiale forhold for arbeidsdeltakelse, viste denne studien at redusert fysisk funksjon var sterkere assosiert med å være sykmeldt enn psykososiale forhold.
Smerte og demens - fremtidige perspektiver. Smerte hos personer med demens er krevende å evaluere og behandle. Dette fører til stor lidelse hos pasienter, pårørende og helsearbeidere. Videre kan ubehandlet smerte utløse symptomer som agitasjon, depresjon og søvnproblemer.