Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Og det er ikke bare fordi flere velger abort når de får vite at noe er galt med fosteret.
Kvinner med høyest triglyseridnivåer har nesten femdoblet risiko for hjerteinfarkt sammenlignet med de som har minst blodfett. For menn er ikke høye nivåer fullt så farlig.
Norge var lenge det eneste landet i Norden uten et nasjonalt hjerte- og karregister. Derfor samlet forskere ved Universitet i Bergen inn data om hundretusenvis av nordmenn som har blitt lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom etter 1994. Nå bruker de databasen til å gi nordmenn bedre oversikt over rikets tilstand innen hjerte- og karsykdom.
En ny studie fra Me-Can (Metabolic Syndrome and Cancer) prosjektet som involverer store helseundersøkelser fra Norge, Sverige og Østerrike, viser at høye nivåer av en metabolsk risiko-score er assosiert med en økt kreftrisiko både blant menn og kvinner. Den høyeste risikoøkningen ble funnet for nyrekreft og leverkreft blant menn og for livmorkreft og kreft i bukspyttkjertelen blant kvinner.... Les mer
Etter å ha sendt studenter til UEA i flere år, var det nå på tide å få noen tilbake.
Færre får hjerteinfarkt i Norge nå enn på starten av 2000-tallet, men fortsatt rammes like mange kvinner mellom 25 og 64 år som tidligere. Hvorfor har ikke unge kvinner tatt del i framgangen?
Risikoen for å få hjerteinfarkt synker, men personer som ikke fullførte videregående skole har fremdeles høyere risiko enn personer med høyere utdanning. En ny studie viser få tegn på at dette har endret seg de siste årene.
Pressemelding fra Utenriksdepartementet: UD lyser ut en innovasjonskonkurranse for alle registrerte studenter i Norge. I denne innovasjonskonkurransen ber de om et visuelt konsept (en såkalt «mockup») for en smarttelefon-app for utdanning av unge jenter. Appen må være anvendbar både i Norge og i utviklingsland.