Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Visjon2030 var en nasjonal innovasjonsdugnad for global utdanning og helse som fant sted i Trondheim 2. og 3. mars 2015. Konferansen diskuterte løsninger som kan bidra til hvordan verden kan oppnå de universelle bærekraftsmålene som skal vedtas i FN til høsten, med spesifikt fokus på områdene helse og utdanning.
NOKLUS og Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi lyser ut spennende stipendiatstilling for forskningsinteressert farmasøyt