Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

I en artikkel i dagens Aftenposten omtales ganghastighet og hvordan hvor fort vi går er en mektig indikator på vitaliteten til denne personen
Forsker ved Senter for internasjonal helse, Ingunn M. S. Engebretsen snakker om sitt brennende engasjement for global helseforskning.
Den 7. internasjonale EU-kongressen om smerte og demens arrangeres denne uken i Bergen. Målet er å dele kunnskap, øke oppmerksomheten og finne løsninger på utfordringer knyttet til smerte og demens. Vertskap er UiBs Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for alders- og sykehjemsmedisin.
Søk om bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisin hos Borregaard Forskningsfond
Fristen for å komme med forslag til valg av medlem og varamedlemmer midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstililnger (gruppe B) til universitetsstyret for perioden 1.8.2015 – 31.7.2016, er utvidet til tirsdag 14. april 2015 kl.15.45.