Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

En ny studie fra IGS viser at blant overlevere etter kreft i ung alder (<19 år) er det totalt sett en lavere andel som fullfører utdanning sammenlignet med den kreftfrie befolkningen.
Professor emeritus Gunnar Kvåle sier at klimaendringer vil føre til større helseplager enn tobakk.
Førsteamanuensis Stefán Hjörleifsson og universitetslektor Kjersti Lea er nylig blitt tildelt skrivestipend fra Fagbokforlaget.
Studentavisen i Bergen har gjestet en praksisgruppe på Ulset sykehjem.
Helse- og omsorgsministeren fikk presentert et lovende forskningsprosjekt da han gjestet SEFAS.