Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Hvis begge foreldrene er gamle, øker risikoen leppespalter blant barna, men ikke hvis kun en av foreldrene er over 31 år (mødre) eller 34 år (fedre).
Prevalensen av alvorlige medfødte hjertefeil er høyere blant nyfødte barn etter svangerskap der mor hadde preeklampsi, særlig for preeklampsi som ble diagnostisert før svangerskapsuke 34.
Forskerskolen for helse og omsorg i kommunehelsetjenesten vil koordineres av UiO, men IGS ved Berit Rokne og Eva Gjengedal er med som samarbeidspartner.
Det mener professor emeritus ved Senter for internasjonal helse, Gunnar Kvåle i sin BT kronikk.
Jusstudenter fra UiB er TVEPSere for første gang. I BT kan vi lese om deres erfaringer.
Håkon Hofstad disputerte 2. november 2015 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Early Supported Discharge after stroke in Bergen. Effects on functional outcome and outcome predictors studied in a threearmed randomised controlled trial comparing rehabilitation in a day unit and in the patients`homes with treatment as usual”