Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Økt fokus på forskning i primærhelsetjenesten krever at kommunene må være med.
Eldre mennesker er utsatt for både hjerte- og karsykdommer og hoftebrudd. Ny forskning viser noe lavere forekomst av hoftebrudd blant eldre som bruker blodtrykksmedisin.
Kine Melfald Tveten og Tone Morken spurte hvorfor kvinner med muskelskjelettplager i pleie- og omsorgssektoren velger å gå på arbeid eller benytte egenmelding. Artikkelen har nå blitt publisert i Occupational Medicine.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin deltar i utviklingen av en felles standard på sykehjem.
Eva Gjengedal og Målfrid Råheim, begge fra Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning har nettopp avsluttet sitt forskerkurs i kvalitativ metode. I høst var første gang kurset ble gjennomført som en del av to ulike ph.d.-program.
Takk til alle som har bidratt til å gjennomføre KOSMOS-prosjektet i Bærum og Sarpsborg.