Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tryptofan er en aminosyre som finnes i nesten all mat som inneholder proteiner. I kroppen brytes mesteparten av tryptofan ned til kynureniner ved hjelp av betennelsesstoffet interferon-γ. Nivåene av kynureniner i blodet er i flere studier knyttet til hjerte- og karsykdom
Kampen mot malaria må ikke stoppe, men må fortsette med økt økonomisk, teknisk og faglig støtte.
En ny studie fra IGS publisert i British Journal of Cancer har undersøkt hele den mannlige befolkningen født i Norge i tidsrommet 1965 til 1985 og sammenlignet de som fikk en kreftdiagnose før fylte 25 år med de som ikke fikk det. Vi undersøkte i hvilken grad de fikk barn, giftet seg, og hvordan det gikk med barna deres.
Vi har ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet ”Kan jeg få dø hjemme?”
Ved IGS har vi et stort korps av kompetente undervisere, og for å bidra til at alle får mulighet til å videreutvikle egen undervisning ble det 10. februar arrangert en workshop med fokus på studentaktiviserende læring.
Sosionomstudent Hedda Slevikmoen Høgli har blitt intervjuet av HIB etter at hun var med i TVEPS-praksis.