Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Spennende mulighet på Senter for alders- og sykehjemsmedisin.
Artikkel fra forskningsgruppe i samfunnsfarmasi omtalt på Forskning.no
Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har vært en stor og vellykket del av Norges innsats for global helse. Dette konkluderer den internasjonale midtveisevalueringen av programmet.