Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

SEFAS med Bettina Husebø er med i gruppen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet som er kommet til den andre runden i søknadsprosessen om å titulere seg Senter for fremragende forskning (SFF).
SEFAS er en sentral aktør i arbeidet med å styrke samarbeidet om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune.
Forskiningsgruppen i Fysioterapi deltar på WCNR i Philadelphia, 10 - 13 Mai, 2016.
«Hvor ønsker du å dø?» og «Hva er viktig for deg i livets siste fase?» var spørsmålene vi stilte deltakerne på konferansen. Svarene var ikke overraskende.
Vår rykende ferske årsrapport med informasjon om våre spennende prosjekter og aktiviteter i året som er gått.
Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag - medlemmer av fakultetsstyret - gruppe B. Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). I gruppe B inngår bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.
Senterleder Bettina Husebø snakker 19. april til nærings-, kultur- og samfunnsaktører i Bergen under den årlige Christie-konferansen i Grieghallen. Temaet for årets konferanse er demografi.
Stipendiat Kristine Heitman har vært reviewer for, og bidrar med forskning til, en ny farmakopetekst for tranebær.