Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Informativ poster gav førstepris.
Jobben er viktig for folk flest. Ekstra viktig kan jobben være for kvinner som lever med vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Forskjellene i utblokking mellom høyt og lavt utdannede hjertepasienter var mest markant blant eldre, men minket mellom 2001 og 2009, viser en ny studie.