Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Elevene som besøkte Forskningstorget fredag 23. september var enige om hvor det var best å dø for gamle og syke mennesker.
Norges helseregistre gir viktige bidrag til medisinsk forskning, men denne unike kunnskapskilden kunne vært bedre utnyttet.
Hva tror du er viktig for en som er gammel, skrøpelig og snart skal dø? Hvor tror du de fleste i Norge bor eller oppholder seg når de dør?
Nye bokutgivelser med solide bidrag fra SEFAS’ forskere. I høst inviteres det til boklanseringer.