Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

En ny norsk studie kan gi svar på hva som gjør at noen personer rammes av Parkinson, mens andre ikke gjør det.
Våre forskere er involvert i flere prosjekter i Nepal og India som ser på biologiske risikofaktorer hos barn, og betydningen av disse for senere utvikling.
SEFAS har nå startet Journal Club hvor vi legger frem og diskuterer aktuelle artikler innen alders- og sykehjemsmedisin.
Resultatene fra studien tyder på at pasienter med uttalt parese i en arm etter hjerneslag er mer aktive når de trener med virtual reality enn hvis de trener konvensjonelt
– Målet med forskerskolen er å øke nettverksaktiviteten mellom stipendiatene, og dermed senke terskelen for å besøke hverandre og samarbeide, sier styreleder Thorkild Tylleskär. -Gjennom dette tror vi at vi kan legge til rette for bedre forskning.
I et intervju med NRK forteller leder for SEFAS, førsteamanuensis Bettina Husebø at "flere eldre bør få dø hjemme dersom de ønsker det".