Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

En ny norsk studie kan gi svar på hva som gjør at noen personer rammes av Parkinson, mens andre ikke gjør det.
Våre forskere er involvert i flere prosjekter i Nepal og India som ser på biologiske risikofaktorer hos barn, og betydningen av disse for senere utvikling.
Ingen kan beskytte seg mot å bli syk, men vi kan beskytte dem som er syke mot å bli fratatt sin verdighet. En ny bok viser oss hvordan syke kan møtes med omsorg som bevarer verdigheten.
SEFAS har nå startet Journal Club hvor vi legger frem og diskuterer aktuelle artikler innen alders- og sykehjemsmedisin.
Resultatene fra studien tyder på at pasienter med uttalt parese i en arm etter hjerneslag er mer aktive når de trener med virtual reality enn hvis de trener konvensjonelt
– Målet med forskerskolen er å øke nettverksaktiviteten mellom stipendiatene, og dermed senke terskelen for å besøke hverandre og samarbeide, sier styreleder Thorkild Tylleskär. -Gjennom dette tror vi at vi kan legge til rette for bedre forskning.
Det vil være mest i tråd med Norges forpliktelser etter tobakkskonvensjonen at røykesluttmedisiner gis på blå resept til syke røykere.
Vi har funnet ut at det å gå å være redd for at man blir syk, øker risikoen for hjerteinfarkt. (Line Iden Berge)
I et intervju med NRK forteller leder for SEFAS, førsteamanuensis Bettina Husebø at "flere eldre bør få dø hjemme dersom de ønsker det".
​Som den første nokonsinne i Helse Førde er revmatolog og overlege Anja Myhre Hjelle ved Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering (ANRR) tildelt 50 prosent doktorgradstipend ved Universitetet i Bergen, Institutt for Global Helse og samfunnsmedisin.