Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

SEFAS sin første ph.d.-kandidat disputerer 12. januar 2017.
Anemi som følge av malaria er en av hovedårsakene til at små barn må innlegges på sykehus i Afrika.