Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

SEFAS sin første ph.d.-kandidat disputerer 12. januar 2017.
Anemi som følge av malaria er en av hovedårsakene til at små barn må innlegges på sykehus i Afrika.
I artikkelen fann me at dei som deltek i fadderveka som nye studentar er betre sosialt integrerte og meir nøgde med studiesituasjonen enn andre studentar.
Når man leser avisene, kan man få inntrykk av at livs-stilssykdommene herjer i Norge. Vi vet at kropps- vekten øker, men hvordan går det med den livsstilssykdommen som tar flest liv?