Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

MOBID-2 smerteskala hjelper helsepersonell med å kartlegge smerte hos personer med demens.
Scandinavian Journal of Primary Health Care tildelte sin "Paper of the Year"-pris til forskningsgruppe for samfunnsfarmasi
Jeg vet av egen erfaring hva som fungerer og hva som mangler i tilbudet til alzheimersyke. Dette må komme til nytte.
Hans-Ragnar Skogli er førsteforfatter på denne artikkelen publisert i "Journal International Journal of Circumpolar Health". Inuitter i Canada har hatt store endringer i kostholdet i løpet av de siste generasjoner. Artikkelen ser på hvordan biomarkører for ernæring er relatert til psykiske plager.
Giardiagruppen er tildelt forsknings- og innovasjonsprisen for 2017 av Bergen kommune.
I Vaksdal skal personer med demens og deres pårørende selv være med på å forme det fremtidige demenstilbudet. Prosjektet er i samarbeid med SEFAS.
Dronning Sonja følger helseforskningens anbefalinger til punkt og prikke: Hun er kreativ, aktiv, nysgjerrig og interessert.
Fakultetsdagen 2017 var spekket med interessante foredrag og begeistrete prisvinnere.
Vi går i disse dager fra å hete "Det medisinsk-odontologiske fakultet" til å hete "Det medisinske fakultet".