Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Professor Edvin Schei fra IGS har deltatt på Christie-conferansen.
TVEPS-leder Ane Johannessen forklarer hvordan studenter fra ulike profesjoner kan lære av hverandre.
Professor Bjarne Robberstad ved Senter for internasjonal helse leder et prosjekt som skal finne ut om forebyggende malariamedisinering kan redde barns liv etter sykehusinnleggelse.
Viser at det er gjennomførbart med risikotesting på apotek
SEFAS søker dyktig kandidat som har et engasjement for alders- og sykehjemsmedisin
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vil gjennomgå kontrollrutiner for medisinering på sykehjem etter møte med professor Bettina S. Husebø ved SEFAS.