Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kan økt kompetanse innen tverrprofesjonelt samarbeid måles?
Ministeren ønsket synspunkter på hvordan det palliative tilbudet til eldre og personer med demens kan bedres.
SEFAS er i gang med vårt nyeste NFR-studie LIVE@Home.Path som skal forbedre kvaliteten på tiden hjemme for personer med demens.
Hva synes sykepleiere om å bruke medikamentskrin for pasienter i terminalfasen?
En «topp» artikkel fra professor og historiker Aina Schiøtz om «Rus i Norge»