Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen gir åpent og gratis medieinnhold til undervisning i global helse, i samarbeid med Københavns universitet og Uppsala universitet.
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), som en del av helseforskningsprogrammet BEDREHELSE, et helsefremmende og forebyggende program som skal fremme forskning av høy kvalitet for å bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse.
En masteroppgave i samfunnsøkonomi har undersøkt økonomiske konsekvenser av en intervensjon gjennomført av SEFAS’ forskere i norske sykehjem.
Gutter som legger på seg i tidlig pubertet dobler astmarisiko for seg selv og sine fremtidige barn.
- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen
Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.