Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

SEFAS-stipendiat på 6 månaders opphald som Postgraduate Fellow ved Yale School of Medicine, Geriatrics.
Professor Rolv Skjærven er utnevnt til æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi (NOFE) for sin innsats for epidemiologisk forskning i Norge.