Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

SEFAS ønsker god jul til alle samarbeidspartnere og venner med et innslag fra Dagsrevyen 21. desember om hvordan skape en god julefeiring for personer med demens som bor på sykehjem.
Studenter med ulik profesjonsbakgrunn utarbeider tiltaksplaner for brukere ved Lærings- og meistringssenteret.
Migrasjonsforsker Esperanza Diaz leverte nylig Bergens-deklarasjonen til Helse- og omsorgsdepartementet, som inneholder nye retningslinjer for innvandrerhelse.
De beste forskningsmiljøene samles når ny master i helse og samfunn starter i 2019.
Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.
Senter for internasjonal helse feiret 30 år med et storslagent heldagsseminar i Universitetsaulaen.
Slike kunne vi redusere mødre- og barnedødelighet skriver Ingvild Fossgard Sandøy og Marte Emilie Sandvik Haaland i en BT debatt.