Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskningsgruppen Globale helseprioriteringer blir til forskningssenteret BCEPS med støtte fra Bergens forskningsstiftelse, NORAD, Universitetet i Bergen og tidligere fra Bill & Melinda Gates Foundation. Til sammen har senteret mottatt 121 millioner kroner.
Våre høydepunkter innen forskning, internasjonalt samarbeid og formidling.
Visjon IGS: Bedre helse, bedre samfunn
DEBATT: Forskningen viser at vi skal være forsiktige med å fjerne barn fra sin biologiske familie.
Under disputasen 10. januar 2019 fikk Ane Erdal skryt av opponentene over å ha valgt å publisere negative resultat.
Veiledningstjenesten ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en del av Kjernefasilitet for biostatistikk og dataanalyse ved Det medisinske fakultet og er primært rettet mot forskere som er ansatt ved fakultetet. Forskere kan henvende seg til veiledningstjenesten for å diskutere design av studier, valg av statistiske metoder og bruk av programvare.
I Bergens Tidende 17., 18., 22., og 28. desember har det vært debattinnlegg om UiBs utenlandske doktorgradsstudenter.
Bergens Tidende har intervjuet Hilde Kristin Refvik Riise og laget en artikkel om svangerskap og blodtrykk. Den stod på trykk i papiravisen tirsdag 18. desember 2018.