Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. september.
Ved Det medisinske fakultet, Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig ei fast stilling som professor (100 %) i medisin (global helse). Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar med professorkompetanse, kan det verte tilsett førsteamanuensis.
En UiB-studie viser at nesten 130 000 personer i året går til legen på grunn av diaré. Det utgjør én prosent av alle legebesøk i Norge. Små barn og unge voksne går hyppigst.
Interessen for medisinsk pedagogikk har gitt tverrfaglig innsikt og en spennende jobb på si for medisinstudentene Stian og Solveig.
Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier det ble langt færre studenter som ble sendt til Norge fra de aller fattigste landene etter at kvoteordningen ble avviklet. Et punkt i Granavolden-erklæringen åpner for en ny vurdering.
LIVE@Home.Path - en ny innovativ og tverrfaglig studie med fokus på hjemmeboende personer med demens.