Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Å kjenne sin biologiske familie er en menneskerettighet som stadig brytes i norske barnevernssaker. Derfor bør barneverns- barnevernloven revideres.
Vi må unngå å gjøre hverandre syke av bekymring, skriver Per Øystein Opdal og Stefan Hjørleifsson i BT.
Over 100 personer deltok på Instituttets dag 2019 ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) 8. mai. Målet med de årlige arrangementene er å informere, inspirere og engasjere ansatte ved IGS, så vel som å bygge faglige og sosiale bånd på tvers av de ulike seksjonene ved instituttet.
Gratulerer så masse til Hilde (Smith-Strøm) og medarbeidere med Årets publikasjon 2018 på Instituttets dag! "The Effect of Telemedicine Follow-up Care on Diabetes-Related Foot Ulcers: A Cluster-Randomized Controlled Noninferiority Trial"
Forskere og leger fra IGS og SIH skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening at «de viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken.»