Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Boka er en samnordisk antologi som beskriver hvorfor det behøves filosofi og vitenskapsteori som grunn i empirisk forskning og hvorfor nettopp den fenomenologiske filosofien er anvendbar som en slik grunn.
Den 12. – 13. september arrangerte Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning et internasjonalt forskningsseminar med inviterte prominente gjester fra USA og Norge.