Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Professor Trond Riise mottar 12 millioner kroner fra Forskningsrådet for å analysere 800 millioner norske resepter. Målet er å finne en mer effektiv behandling av Parkinsons blant medisiner som i dag brukes mot andre sykdommer.
Den 2. januar blir innkøyringa nord i Sentralblokka på Haukeland stengd for bilar, syklande og gåande ut året.
Nyfødthelse, forebygging av hjerte- og karsykdommer og behandling av depresjon og epilepsi gir mest helse for pengene i Etiopia. Det viser en omfattende UiB-studie på helseprioriteringer.
Kathy Ainul Møen disputerte 28.11.2019 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Cervical cancer screening among immigrants in Norway: Challenges, possibilities and the effect of an intervention”.